Khung tròn backdrop

CHO THUÊ BACKDROP CHỤP HÌNH

Sài Gòn Cưới chuyên bán – cho thuê backdrop chụp hình tiệc cưới, tiệc thôi nôi, sinh nhật
Backdop theo mẫu
Theo thiết kế
Theo ý tưởng buổi tiệc

LIên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍:
𝐂𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐀̆𝐍 𝐇𝐎𝐀 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓
♻️ 𝐒𝐨̂́ 𝟓/𝟑𝐀 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐐𝐮𝐚́, 𝐏.Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏𝟐, 𝐓𝐩𝐡𝐜𝐦.

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟔𝟑 𝟔𝟒 𝟑𝟒
𝐃𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠: 𝟎𝟗𝟖𝟏 𝟖𝟒 𝟎𝟑𝟔𝟕 (𝐳𝐚𝐥𝐨/𝐯𝐢𝐛𝐞𝐫) – 𝟎𝟑𝟔𝟒 𝟑𝟑 𝟖𝟖 𝟗𝟖 𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐚̉𝐨

💻𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐰𝐰𝐰.𝐬𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧𝐜𝐮𝐨𝐢.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧

📧𝐌𝐚𝐢𝐥: 𝐬𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧@𝐬𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧

𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐭𝐫𝐢𝐝𝐚𝐦𝐜𝐮𝐨𝐢𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐨𝐢/