Chân nến 3 tay dạng tròn

Chân nến 3 tay dạng tròn được uốn cong theo kiểu vòng cung, ngọn ở giữa thấp hơn so với 2 ngọn còn lại, chân đứng được cách điệu rất chắc chắn